Menu

 
Reels Image

Regulamin i warunki sprzedaży
Regulamin i warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży mają odniesienie do stosunków handlowych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, tj. ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85, 06901 SNINA, nr IČO: 36731684, nr NIP EU: SK2022320355.

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie działalności jest Valerian Grass ([email protected] / +421 918 772 471).

 

Można się z nami kontaktować drogą mailową [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego +421 918 772 471 w dni powszednie w godzinach 8:00 -15:30.

 

Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, nr wpisu 18258/P.

 

Organ nadzorczy: Inspektorat SOI z siedzibą w Preszowie, odpowiedni dla województwa preszowskiego, ul. Obrancov mieru 6, 080 01 Preszów

Ogólne Warunki Sprzedaży mają odniesienie do stosunków handlowych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, tj. ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85, 06901 SNINA, nr REGON: 36731684, nr NIP EU: SK2022320355.

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie działalności jest Valerian Grass ([email protected] / +421 918 772 471).

 

Można się z nami kontaktować drogą mailową [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego +421 918 772 471 w dni powszednie w godzinach 8:00 -15:30.

 

Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, nr wpisu 18258/P.

 

Organ nadzorczy: Inspektorat SOI z siedzibą w Preszowie, odpowiedni dla województwa preszowskiego, ul. Obrancov mieru 6, 080 01 Preszów 1. Zamówienie

 

 1. Kupujący składa zamówienie na Towar Sprzedawcy za pośrednictwem systemu handlowego Sprzedawcy na: www.artmie.pl w formie pisemnej za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamówienie wykonane w ten sposób jest uważane za wiążące i jest zgodne z ustawą nr 108/2000 Dz. z późniejszymi zmianami, należy rozumieć jako Umowę zawartą na odległość.

 

 1. Do każdego zamówienia Kupujący musi podać niezbędne informacje, tzn.: imię i nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, numer telefonu, e-mail (przedsiębiorca będący osobą fizyczną i prawną również numer regon, numer NIP, adres rozliczeniowy), nazwę towaru i ilość sztuk, sposób wysyłki oraz sposób płatności. Zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego spełnia te warunki automatycznie.

 

 1. Dane te będą zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych nr 122/2013 Dz. będą wykorzystywane wyłącznie w ramach stosunków handlowych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, będącym konsumentem i nie będą ujawniane osobom trzecim (z wyjątkiem osoby organizującej transport towarów itp.)

 

 1. Z chwilą otrzymania zamówienia zostanie ono zarejestrowane w systemie Sprzedawcy i jednocześnie dochodzi do nawiązania stosunku handlowego pomiędzy Sprzedawcą i Klientem będącym Konsumentem. Najpóźniej w ciągu 24 godzin (w dni robocze) Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną i potwierdzi otrzymanie zamówienia.  Od tego dnia zamówienie jest wiążące dla Kupującego.

 

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do anulowania zamówienia bez ponoszenia opłat, w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Anulowanie zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje również Kupującemu wyłącznie w formie pisemnej. Forma pisemna jest wymagana ze względu na udokumentowanie rezygnacji dla Sprzedawcy i wstrzymanie realizacji zamówienia.

 

 1. Czas dostawy

 

 1. Czas dostarczania jest różny dla różnych rodzajów produktów. Z reguły standardowy czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto Sprzedawcy (płatność z góry) lub od daty powiadomienia o sposobie płatności za pobraniem.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach, gdy niektóre produkty są momentalnie niedostępne na magazynie i / lub nie są dostępne u producentów, importerów, czas dostawy może być dłuższy. Termin dostawy może się również wydłużyć w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, takich jak utrata lub uszkodzenie przesyłki przez przewoźnika, złe warunki atmosferyczne, wady ukryte produktu odkryte dopiero przy pakowaniu przesyłki itp.

 

 1. Czas dostawy wynosi zazwyczaj od 3 do 5 dni roboczych w zależności od wybranej metody wysyłki. Rzeczywisty czas dostawy jest ustalany dla każdego produktu. Przy zamawianiu różnych rodzajów towarów maksymalny czas dostawy jest zależny od tego, który czas doręczenia jest z nich jest dłuższy.

 

III. Cena, warunki płatności i koszty wysyłki

 

 1. Cena produktu określona jest na podstawie cennika Sprzedawcy. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w odpowiedzi na zmiany cen producentów, importerów itp. Obowiązująca cena produktu będzie zawsze podawana w momencie weryfikacji zamówienia.

 

 1. Klient będący Konsumentem dokonuje zapłaty gotówką przy odbiorze lub przelewem/wpłatą na konto Sprzedawcy, lub gotówką przy odbiorze osobistym. Klient otrzyma fakturę dopiero po otrzymaniu zapłaty.

 

 1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu za towar w całości w terminie 7 dni i zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi w dniu wysyłki zamówienia. W przeciwnym razie jego zamówienie zostanie anulowane.

 

 1. Sposób wysyłki wybiera sam Klient poprzez formularz zamówienia w Sklepie Internetowym lub za pomocą innych środków komunikacji. Konsument może wybrać sposób wysyłki, a mianowicie:
 2. a) za pośrednictwem kuriera - za pobraniem
 3. b) za pośrednictwem kuriera ( przesyłka spedycyjna)

 

 1. O wysokości kosztów wysyłki Kupujący będzie zawsze informowany podczas potwierdzania zamówienia. Ewentualnie Sprzedawca poleci Kupującemu tańszą opcję wysyłki.

 

Aktualne informacje o cenach wysyłki i sposobach płatności znajdują się >TUTAJ<. 1. Odbiór zamówienia

 

1.Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru pod adresem wskazanym w zamówieniu. W przypadku ponownej wysyłki z powodu braku akceptacji, Kupujący ponosi koszty wysyłki.

 

 1. Odbierając przesyłkę z produktem, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jej stanu fizycznego, oraz czy nie została uszkodzona podczas transportu. Jeżeli przesyłka jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą bez tego, aby dokonał odbioru przesyłki oraz do sporządzenia z Firmą spedycyjną Protokołu Szkody Przesyłki. Bez wykonania takiego protokołu wszelkie późniejsze reklamacje dotyczące ilości i uszkodzeń fizycznych produktu nie będą uznawane.

 

 1. Kupujący nie nabywa tytułu prawnego do Produktów do momentu zapłaty jego pełnej kwoty oraz innych środków pieniężnych uzgodnionych w Umowie Sprzedaży na odległość na konto Sprzedającego. Do czasu przejścia prawa własności ze Sprzedającego na Kupującego, który wszedł w posiadanie Produktu, na Kupującym ciążą wszelkie obowiązki przechowalnika i jest on zobowiązany do bezpiecznego przechowywania Produktów i Usług na własny koszt oraz do oznaczenia ich w taki sposób, aby w każdej chwili można było je zidentyfikować jako Produkt Sprzedającego.

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do żądania wykonania zobowiązań, w szczególności zapłaty ceny za produkty i usługi, niezależnie od tego, że własność produktu i usługi nie przeszła jeszcze na Konsumenta.

 

 1. Ryzyko uszkodzenia produktów przechodzi na Kupującego w momencie odbioru przez Kupującego lub jego pełnomocnika. 1. Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania towaru lub od zawarcia umowy o świadczenie usług, zgodnie z ustawą nr 102/2014 § 7 ust. 1, bez podania przyczyny, jeżeli Sprzedawca terminowo i prawidłowo wykonał obowiązki informacyjne zgodnie z w/w. ustawą. Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

 

 1. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się >tutaj<.

 

 1. Po rozpatrzeniu formularza odstąpienia od umowy Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w sprawie warunków zwrotu towaru, a także w sprawie warunków zwrotu należności za towar oraz opłaty pocztowej uiszczonej przez Kupującego przy zakupie towaru.

 

 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w szczególności w przypadku umowy sprzedaży produktu wykonanego według szczególnych wymagań Kupującego lub produktu przeznaczonego specjalnie dla jednego Kupującego lub produktu, który ze względu na swoje właściwości nie może zostać zwrócony.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) lub jego części, jeżeli:

a) produkt nie jest już produkowany lub przestał być produkowany, lub nastąpiła nieprzewidziana zmiana w dostępności produktu,

b) zmieniła się cena produktu u dostawcy,

c) cena produktu była nieprawidłowa, tj. jeżeli podczas fakturowania stwierdzono rozbieżności w cenie produktu.

 

 1. Zwrot towaru w ciągu 100 dni

 

 1. Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 100 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Zwroty muszą być dokonywane w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza do rozpatrywania zwrotów, który można znaleźć >tutaj<.

 

 1. Towar należy wysłać na adres Sprzedającego (ARTMIE, spol. s r. o., Strojárska 4268, 069 01 Snina) w ciągu 100 dni od daty otrzymania towaru na koszt i odpowiedzialność Kupującego. Kupujący ponosi koszty wysyłki wymiany towaru na adres Sprzedawcy, w tym koszty wysyłki nowego towaru.

 

 1. Produkt nie może być uszkodzony, używany, musi być w oryginalnym opakowaniu, a wraz z produktem Kupujący musi przekazać wszystkie dokumenty związane z produktem (karta gwarancyjna, dowód nabycia itp.), które otrzymał przy zakupie.

 

 1. Produkt nie podlega zwrotowi wysłany za pośrednictwem wysyłki pobraniowej. Produkt wysłany w ten sposób nie zostanie przyjęty przez Sprzedającego.

 

 1. Jeżeli Kupujący wywiąże się z powyższych obowiązków, Sprzedawca odbierze produkt i w terminie 15 dni od dnia odstąpienia od umowy zwróci Kupującemu kwotę pieniężną zapłaconą za produkt lub zaliczkę wpłaconą przez Kupującego na poczet produktu przelewem na rachunek bankowy Kupującego.

 

 1. Kupujący nie może zwrócić towaru na zamówienie, tzn., jeżeli towar został wykonany według specjalnych wymagań Kupującego lub jeżeli produkt został zaprojektowany specjalnie dla jednego Kupującego lub jeżeli produkt nie może zostać zwrócony ze względu na jego właściwości.VII. Procedura składania reklamacji

 

 1. O ile regulamin nie stanowi inaczej, okres gwarancji na wykonanie umów konsumenckich ustala się na minimum 24 miesiące.

 

 1. Reklamacji mogą podlegać wyłącznie produkty zakupione i opłacone u Sprzedawcy. Składając reklamację, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt czysty, nieuszkodzony mechanicznie, w oryginalnym opakowaniu, wraz z instrukcjami obsługi, kartą gwarancyjną, fakturą lub innym dowodem zapłaty za produkt. Reklamację należy zgłosić pisemnie za pomocą formularza rozpatrywania reklamacji, który znajduje się >TUTAJ< . Przy składaniu reklamacji Konsument postępuje zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy.

 

 1. Aby przyspieszyć reklamację, kupujący może wysłać zdjęcie uszkodzonego towaru na adres e-mail sprzedającego [email protected]. Zdjęcie powinno być wykonane w taki sposób, aby reklamowana wada była jak najbardziej widoczna.

 

 1. Prawo do gwarancji wygasa, jeżeli wada powstała w wyniku mechanicznego uszkodzenia produktu, użytkowania produktu w nieodpowiednich warunkach, niefachowej naprawy lub wymiany części produktu, nieprzestrzegania odpowiednich norm przez Kupującego lub osobę, która naprawiała lub wymieniała części produktu dla Kupującego, lub gdy produkt był manipulowany przez osobę inną niż uprawniona. Wady spowodowane działaniem warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych i niewłaściwym obchodzeniem się z produktem są również wykluczone z gwarancji.

 

 1. Jeżeli kupujący otrzymał produkt, którego nie zamawiał, jako podstawę reklamacji przesyła zdjęcie całego dostarczonego produktu oraz jego kod, który widnieje na pudełku lub opakowaniu, w którym produkt został dostarczony. Zdjęcie należy następnie przesłać do nas na adres [email protected] 

 

 1. Jeżeli Kupujący odebrał produkt, który jest w widoczny sposób uszkodzony i był tego w pełni świadomy, tzn. uszkodzeniu uległo również pudełko, w którym został dostarczony, reklamacja nie zostanie uznana.

 

 1. Konsument ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o zadośćuczynienie, jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę lub uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeżeli Sprzedawca odpowie na żądanie Konsumenta w sposób negatywny lub nie odpowie w ogóle w ciągu 30 dni od daty jego wysłania, Konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązywania sporów (dalej "ARS"). W drodze ARS mogą być rozwiązywane wyłącznie spory wynikające i związane z umową między Sprzedawcą a Konsumentem, z wyjątkiem sporów zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy nr 391/2015 Dz. U. oraz sporów, których wartość nie przekracza 20 EUR. Wniosek o wszczęcie ARS składa się do podmiotu ARS zgodnie z art. 3 ww. ustawy, za pomocą wyznaczonej platformy lub formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. ustawy. Podmiot ARS może zażądać od konsumenta uiszczenia opłaty za wszczęcie ARS, maksymalnie do wysokości 5 EUR z VAT. Jeżeli w zakresie ARS właściwych jest kilka podmiotów ARS, Konsument ma prawo wyboru, do którego z nich składa wniosek. Oprócz ARS, Konsument ma prawo zwrócić się do Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo. Platforma ARS jest dostępna na następującej stronie internetowej: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 1. Alternatywnym organem rozstrzygania sporów jest Słowacki Urząd Inspekcji Handlowej, z którym można się również skontaktować ► TUTAJ ◄.VIII. Bon podarunkowy

 

 1. Bon upominkowy w kwocie widocznej na jego przedniej stronie może być zrealizowany tylko i wyłącznie przy zakupie produktów w Sklepie Internetowym www.artmie.pl

 

 1. Po zakupie bonu, bon podarunkowy zostanie wysłany na adres podany przez Kupującego.

 

 1. Bon podarunkowy nie może być ponownie wykorzystany.

 

 1. Ważność bonu upominkowego wynosi do jednego roku od daty zakupu. O przedłużenie ważności vouchera można wystąpić pisemnie na miesiąc przed upływem terminu ważności (możliwość przedłużenia wynosi maksymalnie 1 miesiąc).

 

 1. Bon podarunkowy jest przekazywalny. Jego wykorzystanie nie jest związane z osobą, która zakupiła bon podarunkowy.

 

 1. Bon podarunkowy nie może być wymieniony na gotówkę w wysokości podanej kwoty bonu.

 

 1. Nie zwracamy różnicy, która powstałaby, gdyby kwota bonu była wyższa niż kwota zakupu.

 

 1. W przypadku różnicy, która powstałaby, gdyby kwota bonu była mniejsza niż cena produktu lub produktów, różnicę należy uzupełnić albo poprzez wpłatę z góry na konto, albo różnica zostanie zapłacona przy odbiorze towaru.

 

 1. Z chwilą otrzymania bonu podarunkowego Kupujący przyjmuje na siebie odpowiedzialność za jego stan i wykorzystanie. Zwrot bonu podarunkowego może nastąpić w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania przez nabywcę. 1. Ustanowienia dotyczące ofert i promocji 

 

 1. Nie ma możliwości łączenia promocji, ponownego wykorzystania kuponów rabatowych oraz upominków do zamówień, pochodzących od jednego Klienta w czasie trwania jednej promocji. 1. Ubezpieczenie przesyłek VIP

 

Ubezpieczenie przesyłki VIP to dodatkowa usługa oferowana przez ARTMIE jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu kurierskiego.

 

Ubezpieczenie zamówienia VIP pozwala na szybkie przekazanie nowej przesyłki, która zostanie rozpatrzona przez dział reklamacji ARTMIE w trybie priorytetowym, niezależnie od aktualnego stanu przesyłki, która została uznana za zagubioną, lub dotarła do Klienta z widocznymi uszkodzeniami opakowania lub zawartości przesyłki. Normalna procedura reklamacji paczki dotkniętej w ten sposób polega rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 30 dni.

 

W przypadku usługi VIP, nowa paczka z tą samą zawartością zostanie wysłana natychmiast po zgłoszeniu przez Klienta problemu.

 

 1. Polityka prywatności

 

 1. Sprzedawca spełnia wobec Kupującego obowiązek informacyjny w zakresie treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rozporządzenia (RODO) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("GDPR") związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży, na potrzeby negocjacji niniejszej Umowy oraz na potrzeby realizacji obowiązków publicznoprawnych Sprzedawcy poprzez odrębny dokument "Warunki ochrony danych osobowych".

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz.U. o ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.XII. Wysyłanie powiadomień handlowych i przechowywanie plików cookies

 

 1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego powiadomień handlowych. Sprzedawca wypełnia wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 GDPR związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą odrębnego dokumentu.

 

 1. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup może być dokonany na stronie internetowej, a zobowiązania Sprzedawcy wynikające z umowy kupna mogą być spełnione bez przechowywania plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili wycofać swoją zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ma prawo zaprosić Kupującego do osobistej kontroli i osobistego odbioru produktu w zależności od charakteru zamówionych produktów (dotyczy głównie produktów bardziej wymagających finansowo lub bardziej wymagających pod względem objętości lub wagi). W takich przypadkach skontaktujemy się z Kupującym i ustalimy z nim dalszy sposób postępowania. Jeśli Kupujący zapłacił już kwotę zakupu, kwota ta zostanie przekazana z powrotem Kupującemu, chyba że uzgodniono inaczej. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w przypadku zmiany ceny. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia po tak skorygowanych cenach.

 

 1. Kupujący oświadcza, że przed realizacją lub zgłoszeniem zamówienia zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz Procedurą Reklamacyjną i że je akceptuje.

 

 1. Niezależnie od innych postanowień umowy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta za utratę zysku, utratę możliwości lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty spowodowane zaniedbaniem, naruszeniem umowy lub w inny sposób.

 

 

 

W Sninie 23 czerwca 2022 r.

Plaster art w ARTMIE - testowaliśmy ten gorący trend!

30.05.2023

Dziś podzielimy się z Wami niesamowitym doświadczeniem z naszych warsztatów Plaster Art, podczas których...

Jak malować farbami akrylowymi? Korzyści, wskazówki, porady dla początkujących i zaawansowanych.

29.05.2023

Farby akrylowe to nowoczesna i elastyczna alternatywa dla tradycyjnych farb olejnych. Dzięki wodorozcieńczalnej...

Odkryj świat kolorów: poradnik kolorystyki dla artystów

23.05.2023

Odkryj tajniki kolorystyki i stwórz oszałamiające obrazy. Dowiedz się, jakie kolory najlepiej ze sobą...

Linoryt dla początkujących | Jak zrobić pieczątkę

20.10.2022

Linoryt to ciekawa technika drukarska, która może być wykorzystywana do tworzenia monochromatycznych...

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MzhjMjkxZ
Spraw sobie kreatywną niespodziankę
{IMAGE}
{NAME}
W magazynie Numer: {NUMBER} Cena: {PRICE} zł
-
1
+
Dodaj do koszyka
{SECOND_IMAGE}
{SECOND_NAME}
W magazynie Numer: {SECOND_NUMBER} Cena: {SECOND_PRICE} zł
-
1
+
Dodaj do koszyka
Popularne Produkty
W sumie: 0
Wszystko w koszu